REGISTRAČNÝ FORMULÁR BOXUJÚCEHO ZÁUJEMCU O ÚČASŤ NA ZÁPASOCH ORGANIZOVANÝCH UGBC

Prosím, všetky požadované údaje vyplňte pravdivo, čestne a bezchybne aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom pri registrácii boxerov. ĎAKUJEME

Vyplnením a odoslaním registračného formuláru občianskemu združeniu Podzemný box klub - Underground box club, Bojnická 7694/23, 83104 Bratislava, Slovakia, IČO: 42447518 (ďalej len "UGBC"), súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov týmto občianskym združením UGBC v rozsahu potrebnom na vybavenie Vašej požiadavky o registráciu (najmä: meno, priezvisko, tel./mobil kontakt, email, požadovaný a vyplnený obsah správy) za účelom riešenia Vašej požiadavky v rámci formulárovej komunikácie s UGBC. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a sú najneskôr do 3 mesiacov od ich poskytnutia vymazané alebo blokované.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulárovej komunikácie s UGBC, je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla občianskeho združenia.

STIAHNI SI A VYPLŇ VOPRED ČESTNÉ PREHLÁSENIE A SÚHLAS RODIČA S ÚČASŤOU MLADISTVÉHO V BOXERSKÝCH ZÁPASOCH USPORADÚVANÝCH UGBC

Každý boxer so záujmom o zápasy organizované UGBC, ktorý neodošle vyššie uvedený elektronický formulár, musí priniesť vytlačený, pravdivo riadne vyplnený formulár tohto "Čestného prehlásenia", ktorý podpisuje pred nami v UGBC a odovzdá nám pred začatím zápasu. Neplnoletým boxerom môže podpísať formulár jeden z rodičov aj vopred, čím potvrdí súhlas s účasťou mladistvého boxeristu v zápasoch, no pred začatím zápasu ho ešte podpisuje aj na mieste sprevadzajúca plnoletá osoba. BEZ RIADNE VYPLNENÉHO A PODPÍSANÉHO PREHLÁSENIA, NEBUDE BOXERISTA PUSTENÝ DO ZÁPASU !!!

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové V NEDEĽNEJ LIGE BOXU