PLÁNOVANÉ AKCIE


Milí priatelia boxu. Pokiaľ ste už navštívili alebo plánujete sa zúčastniť niektorého kola našej NEDEĽNEJ LIGY BOXU, prosím, sledujte náš facebook resp. udalosť NLB, kde vždy prinášame informácie o tom, či sa NLB konať bude alebo nie. Aby ste nám dobre rozumeli, na každú nedeľu sa snažíme usporadúvať boxerské stretnutia, ale tie sú priamo závislé...