UPOZORNENIE O ZMENE ADRESY

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE VZHĽADOM NA KORONA/COVID OPATRENIA OBMEDZUJÚCE ŠPORT, PRETRVÁVAJÚCE OD 03/2020 PRAKTICKY AŽ DO DNES, SME BOLI NÚTENÍ ZMENIŤ PRIESTORY BOXERNE A OD 01/01/2022 SA BUDEME STRETÁVAŤ A VIESŤ BOX A PARABOXING TRÉNINGY NA ADRESE

OVSIŠTSKÉ NÁM. 1, BRATISLAVA - PETRŽALKA

NA POSCHODÍ - OBCHODNÁ PASÁŽ NAD POTRAVINAMI TERNO

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE

Kontaktujte nás

radi vám poskytneme akékoľvek informácie o našom box klube

Kde nájdete našu boxerňu:

UNDERGROUND BOX CLUB

Ovsištské nám.1,                                         

85107 Bratislava - Petržalka, Slovakia

(boxerňa na poschodí - obchodná pasáž nad potravinami TERNO)

Parkovanie v okolí komplexu, zdraví P aj vstup zo strany potravín, handicapovaní - rampa na druhej strane cesty

kontakt na hlavného box trénera a predsedu Občianskeho združenia: Marian Malík

+421 903 587 306

uprednostňujeme WHATSAPP správy

Vyplňte formulár a napíšte nám teraz hneď:

Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru občianskemu združeniu Podzemný box klub - Underground box club, Bojnická 7694/23, 83104 Bratislava, Slovakia, IČO: 42447518   (ďalej len "UGBC"), súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov týmto občianskym združením UGBC v rozsahu potrebnom na vybavenie Vašej požiadavky (najmä: meno, priezvisko, tel./mobil kontakt, email, obsah správy) za účelom riešenia Vašej požiadavky v rámci formulárovej komunikácie s UGBC. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a sú najneskôr do 3 mesiacov od ich poskytnutia vymazané alebo blokované.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci formulárovej komunikácie s UGBC, je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla občianskeho združenia.

Oficiálne registračné údaje:

Právna forma: občianske združenie

Názov a registračné sídlo OZ:

Podzemný box klub - Underground box club, Bojnická 7694/23, 83104 Bratislava, Slovakia

IČO: 42447518

IBAN číslo účtu:

SK7583300000002500935872

Kód banky:   8330 (Fio banka a.s)